• Reklamacje

Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.

Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany poniżej:

IPL Katarzyna Pniewska,

ul. Białka 61, 21 - 500 Biała Podlaska,

adres poczty elektronicznej: reklamacje@eko-ludek.pl,

numer telefonu +48 666 587 997.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Formularz reklamacji towaru: Pobierz